Samenwerking HAS Hogeschool Venlo

Wijnen Square Crops heeft op donderdag  11 juni 2015 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met HAS Hogeschool in Venlo. Studenten die aan HAS Hogeschool studeren krijgen niet alleen praktijkonderwijs in het multifunctionele lab van de HAS, maar ook op bedrijven in de directe omgeving. De HAS werkt daarvoor samen met partnerbedrijven en breidt dit aantal nog steeds uit. Wijnen Square Crops is de nieuwste aanwinst. 

Beide partijen zien veel kansen in deze samenwerking. Deze kansen liggen voornamelijk op het gebied van productinnovatie, fooddesign en nieuwe teeltmethodes. 

Wijnen Square Crops gevestigd te Grubbenvorst en Egchel is een glastuinbouwbedrijf met in totaal 50 hectare kas dat gespecialiseerd is in de teelt van paprika’s en komkommers. Wijnen Square Crops heeft tevens een proeftuin waarin diverse paprikarassen, tomaten en komkommers worden geteeld. Hiermee zijn ze bezig met diverse nieuwe producten te ontwikkelen. Tevens beleveren ze enkele retail filialen waar deze producten worden verkocht. Wijnen Square Crops heeft de studenten van de richting Food Design and Innovation de opdracht gegeven om een concept rondom een product verder uit te ontwikkelen met als doel om dit concept bij de retail en foodservice te introduceren.

De partnerbedrijven van de HAS komen allemaal uit de agrofoodsector en geven studenten de mogelijkheid om hun toekomstige werkveld uitgebreid te leren kennen. Dit gebeurt door middel van bedrijfsexcursies, gastlessen, stages, praktijkcases, afstudeeropdrachten en practica op het bedrijf. Daarnaast wordt het lesprogramma van de opleidingen van de HAS jaarlijks getoetst aan de behoeften van het werkveld dat door deze bedrijven vertegenwoordigd wordt. Zo wordt het onderwijs geoptimaliseerd om studenten op te leiden die na hun studie direct kunnen doorstromen naar het werkveld in de regio.