Scanonderzoek bij Wijnen Square Crops

Grubbenvorst, 19 februari 2021

Scanonderzoek bij Wijnen Square Crops

Deze week werd er bij Wijnen Square Crops in Grubbenvorst een scanonderzoek voor geothermie/aardwarmte voorbereidt. Deze nieuwe informatie gaat gekoppeld worden aan de data welke we al zelf hebben uit onze eigen onderzoeken. Doel is om de ondergrond bij onze bronnen beter te leren kennen en uiteindelijk weer het geothermie/aardwarmte project op te kunnen starten om weer fossiel vrije energie toe te kunnen passen voor onze teelten. 

Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het daar is. Met iedere kilometer diepte stijgt de temperatuur iets meer dan 30 graden. Een deel van de gesteenten in de bovenste kilometer van de aardkost is poreus en gevuld met water. Op twee tot drie meter diepte bevindt zich dus water met een temperatuur van wel 70 tot 100 graden. De energie die in dit warme water zit wordt 'aardwarmte' of 'geothermie' genoemd. Deze warmte kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld het warmen van woningen, gebouwen, industrie of kassen in de glastuinbouw. Aardwarmte is een duurzaam en betrouwbaar alternatief voor aardgas. 

Overal is aardwarmte, maar niet overal zijn de aardlagen geschikt om de warmte uit de bodem te halen. Door middel van seismisch onderzoek wordt beter in kaart gebracht waar de ondergrond wel geschikt is. 

Bij seismisch onderzoek worden geluidgolven de grond ingestuurd. De onderliggende structuren en aardlagen kaatsen de golven terug, waarna geofoons de signalen aan het aardoppervlak opvangen. De reistijd van de geluidsgolven levert een hoop gegevens op. En daarna kan, tot wel 6 km diepte, een beeld geschetst worden van de ondergrond.