Geothermie staat stil...


Helaas ligt de geothermie sinds 2018 stil. De angst voor aardbevingen veroorzaakt door het winnen van aardwarmte in een onderaardse breukzone nam toe. Noord-Limburg is risicogebied, constateerde de toezichthouder van het ministerie van Klimaat. De tijdelijke toestemming die Wijnen had gekregen, werd medio 2018 niet verlengd. In de 4,5 jaar dat de installatie werkte, werd niet één noemenswaardige beving geregistreerd. En daarna ook niet, want de seismometers zijn nog steeds in werking. Geothermie is geen gas. Bij de winning van gas haal je iets uit de bodem waardoor die kan verzakken. Bij het winnen van aardwarmte wordt water eruit gehaald, maar ook teruggepompt. 

Geothermie

Samen naar een gezondere toekomst

Sinds eind 2013 halen wij op onze locatie in glastuinbouwgebied Californië water van 75 graden Celsius uit de bodem (circa 2100 meter diepte), voor de verwarming van onze kassen. Deze inzet van aardwarmte, ofwel geothermie, maakt ons uniek in tuinbouwland en draagt bij aan het vervullen van onze doelstelling om zo duurzaam mogelijk te ondernemen. 

In 2008 zijn we begonnen met een onderzoek te doen naar de geologie onder ons bedrijf en zijn de aardlagen tot op grote diepte in kaart gebracht. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de boring van in totaal drie bronnen (twee productiebronnen en één injectiebron). Door de inzet van aardwarmte besparen we op jaarbasis maar liefst 11 miljoen kuub aardgas. Dit staat gelijk aan het energieverbruik van ongeveer 5500 Nederlandse huishoudens! Hierdoor hebben we de CO2-uitstoot bij onze paprikateelt met meer dan 95 procent kunnen reduceren en zijn we niet of nauwelijks meer afhankelijk  van fossiele brandstoffen.

Geothermie, hoe werkt het?

Bij geothermie wordt warm water opgepompt dat opgesloten zit in de aarde en verwarmd wordt vanuit de hete kern van de aarde. Nadat de warmte is afgegeven aan ons kasverwarmingssyteem wordt het afgekoelde water weer geïnjecteerd in de aarde en vervolgens opnieuw opgewarmd. Zo blijft het systeem in evenwicht en is dit onuitputtelijk! 


Geothermie in cijfers

De voordelen van geothermie:

  • Onze locatie in Grubbenvorst voldoet al aan de Co2 eisen van 2050
  • Draag je direct bij aan een schonere toekomst
  • Verminder je de CO2 - uitstoot
  • Ga je opwarming van de aarde tegen
  • Verbeter je jouw Leefomgeving
  • Draag je bij aan een gezondere toekomst voor jezelf en komende generaties


De Feiten op een rij: 

De geothermiewarmte wordt gewonnen uit warm water van 75 graden C wat op circa 2.100 meter diepte in de aarde is opgeslagen.

Met geothermie bespaart Wijnen Square Crops circa 11 miljoen m³ aardgas per jaar. Dit staat gelijk aan gasbesparing van circa 5.500 huishoudens!Wijnen Square Crops is er trots op een bijdrage te leveren aan een leefbare leefomgeving. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. 


Meer weten over geothermie in combinatie met duurzame tuinbouwproducten? Kijk op www.geo-well.nl