Maatschappelijk betrokken

Wij vinden dat een regio en haar inwoners zich alleen maar kunnen ontwikkelen als bedrijven daar actief aan meewerken. Daarom zijn we betrokken bij onze omgeving. Binnen het project Oet de verf geven we mensen met een beperking of jongeren die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Daarnaast werken we samen met de HAS Hogeschool, om studenten praktijkgericht onderwijs te bieden. Ook wordt ons personeelsbestand voornamelijk gevormd door mensen uit de regio. Op die manier dragen wij graag ons steentje bij aan de wereld om ons heen!

Samenwerking met de HAS

Sinds juni 2015 heeft Wijnen Square Crops zich gecommitteerd aan de HAS Hogeschool. De HAS werkt samen met partnerbedrijven om de studenten praktijkgericht onderwijs te bieden. De samenwerking uit zich voornamelijk op het gebied van productinnovatie, fooddesign, conceptontwikkeling en nieuwe teeltmethodes.

De jeugd heeft de toekomst en daarom vinden wij het belangrijk dat het onderwijs aansluit bij de praktijk. Regelmatig toetsen we de lesstof dan ook aan het werkveld. Daarnaast bieden wij studenten graag de kans om hun latere werkveld te leren kennen. Door bedrijfsexcursies, gastlessen, stages, praktijkcases of afstudeeropdrachten bijvoorbeeld

MEDEWERKERS UIT DE REGIO

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor Wijnen Square Crops ook betrokken zijn bij de regio. We steunen diverse lokale verenigingen en initiatieven en de basis van ons personeelsbestand wordt gevormd door mensen uit de directe omgeving. Hoewel onze producten de hele wereld overgaan, wordt het hart van onze organisatie gevormd door een sterke lokale betrokkenheid!

Onze bijdrage aan Ôet de Verf

Ook op andere manieren proberen we een steentje bij te dragen aan het welzijn en de ontwikkeling van de regio waar we onze producten telen. Zo hebben we een intensieve samenwerking met ‘Oet de Verf’; een regionaal schilderatelier voor mensen met een beperking. Wij hebben diverse schilderijen van hen aangekocht en een expositieruimte voor hen ingericht. En tijdens open dagen en rondleidingen reserveren we steevast plek voor een Oet de Verf-expositie, waardoor we deze bijzondere kunstenaars een mogelijkheid bieden om hun werken te verkopen