Geothermie


In 2014 is begonnen met het halen van water van 75 graden Celsius uit de bodem (circa 3.000 meter diepte), voor de verwarming van onze kassen. Deze inzet van aardwarmte, ofwel geothermie, maakt ons uniek in tuinbouwland en draagt bij aan het vervullen van onze doelstelling om zo duurzaam mogelijk te ondernemen. Door de inzet van geothermie kunnen we onze producten met een lagere CO2 uitstoot, tot wel 90% lager, produceren!

Helaas ligt de geothermie sinds 2018 stil. De angst voor aardbevingen veroorzaakt door het winnen van aardwarmte in een onderaardse breukzone nam toe. Noord-Limburg is risicogebied, constateerde de toezichthouder van het ministerie van Klimaat. De tijdelijke toestemming die Wijnen had gekregen, werd medio 2018 niet verlengd. In de 4,5 jaar dat de installatie werkte, werd niet één noemenswaardige beving geregistreerd. En daarna ook niet, want de seismometers zijn nog steeds in werking. Geothermie is geen gas. Bij de winning van gas haal je iets uit de bodem waardoor die kan verzakken. Bij het winnen van aardwarmte wordt water eruit gehaald, maar ook teruggepompt. 

Geïntegreerde teeltwijze


Ziekten en plagen worden zoveel mogelijk op biologische wijze en met natuurlijke vijanden bestreden. Ook preventie speelt een belangrijke rol in onze teeltstrategie; denk hierbij bijvoorbeeld aan hygiënemaatregelen en het preventief inzetten van insecten. 

Energieschermen


Onze kassen zijn uitgerust met energieschermen om de aanwezige warmte zoveel mogelijk in de kas te houden. Hiermee besparen we op jaarbasis tot wel vijftig procent op energie! Tegelijkertijd beschermen deze energieschermen onze planten in de zomer tegen straling van de zon.

Hergebruik van water


Het water op ons bedrijf wordt gerecirculeerd en hergebruikt. Hierdoor verbruiken wij slechts een minimale hoeveelheid water en gaan we ook efficiënt om met voedingsstoffen. Alle voeding die nog aanwezig is het recirculatiewater kan namelijk worden hergebruikt. 

Groen Label Kas


Onze kassen dragen het predicaat ‘Groen Label’. Dit staat synoniem voor een kas die weinig energie verbruikt en een lage milieubelasting heeft. Om dit te bereiken,  zijn speciale aanpassingen doorgevoerd en maatregelen genomen. Naast de bovengenoemde zaken gaat het bijvoorbeeld om glas dat extra licht doorlaat, opvang en recirculatie van drainwater en de inzet van frequentie gestuurde pompen.